ISK-Teknik | Kasım-Aralık 2021 | Sayı: 90

SÖYLEŞİ Makine üretimi noktasında ise Askaynak markalı ürünlerin üretimini tamamen yerli gücümüzle Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Üretim süreçlerimizde yalın üretim metotlarını kullanıyoruz. Makine üretimlerimizde gerekli hammadedeleri yerel piyasadaki tedarikçilerimizi destek amacıyla yerli tedarikçilerimizden satın alıyoruz. Diğer yandan Türkiye ve sorumlu olduğumuz Rusya, Bağımsız Devletler bölgesinde markamızı güçlendirmek, bir numaralı kaynak sarf malzemeleri ve ekipman sağlayıcısı olmak öncelikli hedeflerimizden biri. Bu nedenle Ar-Ge çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Ar-Ge yaklaşımımızda her sene hemTürkiye hem de Rusya’da olmak üzere yaklaşık 10 Ar-Ge projesi gerçekleştirerek ilerliyoruz. Bu projeler yeni ürünlerin geliştirmesi ile ilgili olabileceği gibi mevcut ürünlerde gelişme sağlanması veya farklı hammaddelerin üretime entegre edilmesi ile ilgili de olabiliyor. Sarf malzeme Ar-Ge ekibimiz, saha satış ekibimiz ile yakın temasta menlerin sektördeki yeni teknolojik gelişmeleri takip etmeleri, uygulama yöntemlerindeki değişiklikleri anlamaları ve öğrencilerine aktarmaları çok önemli. Bu nedenle 10 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiğimiz ve bu yıl da 8 farklı şehirden 12 meslek lisesi öğretmenine yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitici eğitimlerini çok önemsiyoruz. Bunun yanında öğrencilerin de kaynak sektörünü anlamaları, bu sektöre değer katabilecek çalışmalar yapabilmeleri için uygulamalı eğitimler almaları şart. Kaynak simülatörlerimiz, teknik dokümanlarımız ve müfredata ilişkin çalışmalarımızla protokol kapsamında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek kaynağın geleceğine dokunmaya devam edeceğiz. /ඈQFROQ (OHFWUඈF 7UNඈ\H RODUDN 0(% ඈOH RUWDNODúD EDúND H÷ඈWඈPOHU GH G]HQOH\HFHN PඈVඈQඈ]" Lincoln Electric Türkiye olarak kaynak eğitim simülatörleri ve T.C.Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla da sektörde kalifiye eleman yetiştirilmesi noktasında önemli roller üstleniyoruz. Protokol kapsamında halihazırda gerçekleştirdiğimiz projeleri ilerleyen yıllarda da hayata geçirmeye devam edeceğiz. 2022 yılı ile de Milli Eğitim Bakanlığı ile yeni bir projeye başlayacağız ve Türkiyedeki meslek liselerini gezip eğitimler vereceğiz. bulunarak sahanın beklentilerini ve ihtiyaçlarını yakından ediyor. Ar-Ge projelerimizi Aşama-Geçit (StageGate) proje metodolojisini kullanarak gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız için doğa dostu, az enerji tüketen ekipmaların tasarımlarını kendi bünyemiz içerisinde gerçekleştiriyoruz. Tasarım aşamasından son kullanıcıya ulaşana kadar geçen bütün süreçlerimizde sürdürülebilirlik ve yenilenebilirlik aşamalarını ön planda tutuyoruz. Yaptığımız Ar-Ge çalışmalarında önceliğimiz kendi bilgi birikimimizi artırarak dışa bağımlılığı azaltmak. /ඈQFROQ (OHFWUඈF 7UNඈ\H RODUDN ³(÷ඈWඈFඈ (÷ඈWඈPOHUඈ´ SURMHVඈ NDSVDPÕQGD IDUNOÕ úHKඈUGHQ PHVOHN OඈVHVඈ |÷UHWPHQඈQH H÷ඈWඈP YHUGඈQඈ] %X H÷ඈWඈPOHU QDVÕO JHoWඈ" (÷ඈWඈPOHUOH QHOHUඈ DPDoODGÕQÕ]" Lincoln Electric Türkiye olarak MEB ile gerçekleştirdiğimiz protokol kapsamında her yıl belirli bir bütçe ile MEB’e bağlı meslek lisesi atölyelerine çeşitli kaynak makine ve sarf malzeme hibeleri gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda teknik kadromuz her yıl meslek liselerini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor ve onlara hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriyor. Kaynak sektöründe uzman açığının kapatılması ve sektörde kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi için meslek liseleri kritik bir öneme sahip. Bu liselerde öğretISK TEKNİK KASIM - ARALIK 2021 24

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==