ISK-Teknik | Kasım-Aralık 2021 | Sayı: 90

TEKNİK TeknikYalıtımNeden Başarısız Olur? Uzmanlar tarafından tespit edilen yetersiz endüstriyel teknik yalıtımın en yaygın beş nedeni aşağıdaki şekilde tanımlanabilir: <DOÕWÕP KDNNÕQGD \HWHUOඈ EඈOJඈ VDKඈEඈ ROXQPDPDVÕ Karar vericiler arasında endüstriyel yalıtım için yüksek enerji tasarrufu potansiyeli taşımadığı yönünde bilgi eksikliği olabilir. Uygulanan yalıtım seviyesi genellikle, ekipmanın kişisel yaralanmayı önlemek için ulaşmasına izin verilen maksimum yüzey sıcaklığını veya izin verilen genel maksimum ısı kaybı oranlarını belirten gereksinimlere dayanır. Bununla birlikte, yapılan bir araştırmaya göre, endüstriyel yalıtım enerji tasarrufu için muazzam bir potansiyele sahiptir: Tüm yalıtım VDI 4610 CLASS C uygun olarak yapılmış olsaydı, enerji tasarrufu yılda 14 Mtoe olurdu <DOÕWÕP NDUDU YHUඈFඈOHUඈQ WHPHO ඈúඈ GH÷ඈOGඈU Sanayi şirketlerinin karar verme rolünde olanlar genellikle yalıtım dışındaki konulara konsantre olmaktadırlar. Yalıtım ana işleri olmadığından, bu konuya yeteri kadar önem verilmemektedir. 0RGHUQ HQGVWUඈ\HO \DOÕWÕP WHNQඈNOHUඈ KDNNÕQGD \HWHUOඈ EඈOJඈ VDKඈEඈ ROXQPDPDVÕ Endüstri karar vericileri, yalıtım malzemelerinin son zamanlarda ne kadar geliştiği ve modern yalıtım sistemlerinin nasıl tasarlandığı hakkında bilgi sahibi olmayabilir. Genellikle, endüstriyel tesislerin yalıtımı için teknik gereksinimler güncellenmemiştir ve bu nedenle enerji tasarrufu sağlayan yalıtım çözümleri, bu zamana kadar enerji fiyatlarına ve çevresel gereksinimlere dayanmaktadır. (bir toe bir ton ham petrole eşittir). Aynı zamanda, Avrupa’nın CO2 emisyonlarında her yıl 40 MB’ lık bir azalma anlamına da gelmekte. Bunlar gerçekten göz önüne alınması gereken rakamlar ve önemli değişiklikler yaratabilme potansiyeline sahip. 6RUXPOXOXNODU EHOඈUVඈ] Endüstriyel uygulamalarda yalıtım ve enerji yönetiminin, kimin gerçek sorumluluk alanında olup olmadığı açıkça belirlenmemiştir. Paylaşılan veya tanımlanmayan sorumluluklar genellikle işlerin çok verimli bir şekilde ilerlememesine neden olur. <DOÕWÕPÕQ Gඈ÷HU \DWÕUÕPODUÕQ J|OJHVඈQGH NDOPDVÕ Yalıtım, tüm endüstri yatırımının nispeten küçük bir parçasını oluşturmakta ve bu da genellikle yatırım planlama aşamasında yeterince iyi değerlendirilmemesine veya tanımlanmamasına neden olabilmektedir. Hazırlayan: Okan Murat Erenoğlu, Kurucu Ortak/Genel Müdür, Azur Yalıtım San. Tic A.Ş. ISK TEKNİK KASIM - ARALIK 2021 26

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==